Skillingsboller

Mer Bergensk blir det ikke!  Bakes ferske hver dag i våre bakeriutsalg,  Visste du at denne herligheten skal ha kommet hit med Hanseatene?  De drev med handel i Bergen fra 1350 til midten av 1700 tallet.  Navnet skillingsbolle stammer fra at bollen opprinnelig kostet 1 shilling.